Maglemosens naturpleje

Foreningen for Maglemosens naturpleje blev stiftet 29 oktober 1990. Foreningens formål er naturpleje af de fredede arealer i og omkring Maglemosen i Vedbæk.

Da foreningen blev stiftet, var området helt tilgroet af Bjørneklo. Gennem fårehold og nøje tilsyn med området arbejder foreningen, med hjælp fra kommunen og forskellige eksperter på, at der genetableres et flot og mangfoldigt naturområde til glæde for dyr, fugle og ikke mindst mennesker, der nyder at færdes der.

Maglemosen

Maglemosen, der ligger i Vedbæk nord for København, er en lavning i et kuperet morænelandskab dannet under den sidste istid. En del af Maglemosen var i Jægerstenalderen en stor fjord. Der er fundet mange bopladser fra jægere og fiskere som levede ved fjorden, og mosen blev i 1986 fredet af arkæologiske, geologiske og landskabsmæssige grunde.

Den del af det fredede område, der ejes af kommunen, er på 70 ha. Området ligger nord og syd for boligområdet Henriksholm (Se kort under fanen "Kort"). Det nordlige område er overdrev, der støder op til skov. Det rummer to søer, og der er indhegnet folde til græsning og høslet.

Det sydlige område er eng og mose med ellesump og spredt bevoksning af træer og buske. Det afgræsses nu af  køer med deres kalve for at holde naturen åben og fri for invasive arter.

Nyheder

Fugletur den 2. juni kl. 19.30 –21.30.(Alle der vil med skal tilmelde sig til Marianne, senest 27. maj. (marianne.v@mail.dk eller tlf.. 25362989)) . Den der er tilmeldt mødes ved Cirkuspladsen den 2 juni kl. 19.30 

 

 

 

 Link til Naturovervågning af Maglemosen Afsluttende rapport

 Link til Ynglefugle i Maglemosen

 Link til Mail til medlemmerne af Maglemosens med information

 Link til Maglemosens Naturpleje Nr. 69, April 2021