Maglemosens naturpleje

Foreningen for Maglemosens naturpleje blev stiftet 29 oktober 1990. Foreningens formål er naturpleje af de fredede arealer i og omkring Maglemosen i Vedbæk.

Da foreningen blev stiftet, var området helt tilgroet af Bjørneklo. Gennem fårehold og nøje tilsyn med området arbejder foreningen, med hjælp fra kommunen og forskellige eksperter på, at der genetableres et flot og mangfoldigt naturområde til glæde for dyr, fugle og ikke mindst mennesker, der nyder at færdes der.

Maglemosen

Maglemosen, der ligger i Vedbæk nord for København, er en lavning i et kuperet morænelandskab dannet under den sidste istid. En del af Maglemosen var i Jægerstenalderen en stor fjord. Der er fundet mange bopladser fra jægere og fiskere som levede ved fjorden, og mosen blev i 1986 fredet af arkæologiske, geologiske og landskabsmæssige grunde.

Den del af det fredede område, der ejes af kommunen, er på 70 ha. Området ligger nord og syd for boligområdet Henriksholm (Se kort under fanen "Kort"). Det nordlige område er overdrev, der støder op til skov. Det rummer to søer, og der er indhegnet folde til græsning og høslet.

Det sydlige område er eng og mose med ellesump og spredt bevoksning af træer og buske. Det afgræsses nu af  køer med deres kalve for at holde naturen åben og fri for invasive arter.

Nyheder

07-03-2020. Referat fra møde (Maglemosens status 2019 og plan 2020) Kan ses Her.  

07-03-2020. Ny Rapport over naturens tilstand (Maglemosen 2019 vs3 Natur360) Kan ses Her. 

18-05-2020 (kl. 19-21). Aftentur er desværre Aflyst.  

 

 

 Link til Maglemosens Naturpleje Nr. 67, Marts 2020